ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป และ วิศวกร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป และ วิศวกร

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


Screenshot 2022-09-08 131215.jpg

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง download ได้ที่ด้านล่าง

หลักฐานในการรับสมัคร

1) รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

2) สำเนาบัตรประชาชน

3) สำเนาทะเบียนบ้าน

4) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตรและ Transcript)

5) สำเนา สต.43 หรือ สต.8 หรือ สด.3 (กรณีรับราซการทหาร)

6) ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้สมัครเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ

สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลตใบสมัครได้ที่ www.pea-encom.com และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารรับสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตฺจักร กทม. 10900

หรือติดต่อสอบถาม โทร 0-2590-9938, 066-1100536

ระยะเวลารับสมัคร

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2565 - 9 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเว็บไซต์ www.pea-encom.com ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันที่ 12 กันยายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565

Screenshot 2022-09-08 131215.jpg

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง download ได้ที่ด้านล่าง

หลักฐานในการรับสมัคร

1) รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

2) สำเนาบัตรประชาชน

3) สำเนาทะเบียนบ้าน

4) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตรและ Transcript)

5) สำเนา สต.43 หรือ สต.8 หรือ สด.3 (กรณีรับราซการทหาร)

6) ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้สมัครเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ

สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลตใบสมัครได้ที่ www.pea-encom.com และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารรับสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตฺจักร กทม. 10900

หรือติดต่อสอบถาม โทร 0-2590-9938, 066-1100536

ระยะเวลารับสมัคร

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2565 - 9 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเว็บไซต์ www.pea-encom.com ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันที่ 12 กันยายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565