บริการของเรา


บริการของ PEA ENCOM Internation Co.,Ltd.

ENCOM Training
ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม

PEA - IHAPM
ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างอัจฉริยะ

iHapm เป็นนวัตกรรมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้สถานที่ที่มีการใช้ไฟฟ้า

PEA ENCOM SMART SOLUTION
ติดตั้งครบจบที่นี่ทุกขั้นตอน

รับติดตั้งโซล่าร์เซลล์ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ จัดการฝึกอบรมระบบโซล่าร์เซลล์ และ Smart home