บริการของเรา


บริการของ PEA ENCOM Internation Co.,Ltd.

ENCOM Training
ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม

PEA - IHAPM
ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างอัจฉริยะ

iHapm เป็นนวัตกรรมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้สถานที่ที่มีการใช้ไฟฟ้า