.

อัพเดทข่าวสาร

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอซื้อขอจ้างงานจัดทำข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/03/2022 |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอซื้อขอจ้างงานจัดทำข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอซื้อขอจ้างงานจัดทำข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอซื้อขอจ้างงานจัดทำข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอซื้อขอจ้างงานจัดทำข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...

อ่านเพิ่มเติม >>
PEA ENCOM จัดฝึกอบรมให้กับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัพสกิล หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ In house

20/03/2023 |

PEA ENCOM จัดฝึกอบรมให้กับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัพสกิล หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ In house
PEA ENCOM จัดฝึกอบรมให้กับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัพสกิล หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ In house

PEA ENCOM จัดฝึกอบรมให้กับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัพสกิล หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ระหว่...

PEA ENCOM จัดฝึกอบรมให้กับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัพสกิล หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ระหว่างวั...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำกระจกกั้นห้อง ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/03/2022 |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำกระจกกั้นห้อง ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำกระจกกั้นห้อง ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำกระจกกั้นห้อง ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -------...

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำกระจกกั้นห้อง ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -------...

อ่านเพิ่มเติม >>

ไฮไลท์โปรเจค

โครงการที่น่าสนใจ

Fulfill the Green Energy

Solar Energy Business

กำลังการผลิตที่ดำเนินการติดตั้ง

ดำเนินการจ่ายค่าไฟเชิงพาณิชย์แล้ว

43.39 MW
53 โครงการ

อยู่ในระหว่างพัฒนา

35.87 MW
29 โครงการ

ปริมาณ Co2   Emission saved

16.3 Ton

ปริมาณ Equivalent tree planted

1,409,588    Tree

PEA-ENCOM Solar Monitoring

ไฟฟ้าผลิตได้ทั้งหมด
39,219,193.30

Accumulated Energy | kWh

ไฟฟ้าผลิตได้วันนี้
53,469.21

Daily Energy | kWh

กำลังไฟฟ้าปัจจุบัน
5,724.01

Pv Plant Systems | kW

ค่าไฟสะสมเดือนปัจจุบัน
4,792,017.64

Month Accumulated | THB

ส่วนลดค่าไฟสะสมรวม
-13,238,636.11

Factory Income | THB

ค่าไฟสะสมรวม
94,177,507.84

All Site Income COD |THB

Last Update: Date Time :

หวาอี้ หวาอี้1

บริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง


บริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัดเป็นโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเป็นมูลค่าสูง ทางบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีนโยบายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานขนาดใหญ่ลงและเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศโดยการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการ

โดยบริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารโรงงานขนาดกำลังการผลิตรวม 4,000.00 กิโลวัตต์ (Solar Roof Top 4,000.00 kWp)

เพื่อต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน และเป็นการส่งเสริมการนำเอาพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร และเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน สำหรับประเทศชาติ

บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกวร์ เลขที่ 129 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม. 36 อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180


บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ําเป็นมูลค่าสูง

ทางบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีนโยบายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ําของโรงงานขนาดใหญ่ลงและเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศโดยการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการ

ซึ่งในโครงการของ บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารโรงงานขนาดกำลังการผลิตรวม 891.66 กิโลวัตต์ (Solar Roof Top 891.66 kWp) เพื่อต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน ลดการใช้พลังานสิ้นเปลืองและปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างฟุ่มเฟือย อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรต้นแบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่องค์กรอื่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ทีพีเอ็น ทีพีเอ็น1