.

อัพเดทข่าวสาร

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
PEA ENCOM  ลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี

08/08/2023 |

PEA ENCOM ลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี
PEA ENCOM ลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี

PEA ENCOM ลงนามสัญญาสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจักรี ก...

PEA ENCOM ลงนามสัญญาสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจักรี กิจบ...

อ่านเพิ่มเติม >>

ไฮไลท์โปรเจค

โครงการที่น่าสนใจ

Fulfill the Green Energy

Solar Energy Business

กำลังการผลิตที่ดำเนินการติดตั้ง

ดำเนินการจ่ายค่าไฟเชิงพาณิชย์แล้ว

44.11 MW
54 โครงการ

อยู่ในระหว่างพัฒนา

34.76 MW
28 โครงการ

ปริมาณ Co2   Emission saved

69,096.17 Ton

ปริมาณ Equivalent tree planted

5,734,982.18    Tree

PEA-ENCOM Solar Monitoring

ไฟฟ้าผลิตได้ทั้งหมด
117,112,153.98

Accumulated Energy | kWh

ไฟฟ้าผลิตได้วันนี้
69,924.35

Daily Energy | kWh

กำลังไฟฟ้าปัจจุบัน
5,724.01

Pv Plant Systems | kW

ค่าไฟสะสมเดือนปัจจุบัน
2,876,316.83

Month Accumulated | THB

ส่วนลดค่าไฟสะสมรวม
-48,840,464.82

Factory Income | THB

ค่าไฟสะสมรวม
269,618,524.59

All Site Income COD |THB

Last Update: 6/06/2023 Date Time : 12.31 AM

หวาอี้ หวาอี้1

บริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง


บริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัดเป็นโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเป็นมูลค่าสูง ทางบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีนโยบายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานขนาดใหญ่ลงและเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศโดยการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการ

โดยบริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารโรงงานขนาดกำลังการผลิตรวม 4,000.00 กิโลวัตต์ (Solar Roof Top 4,000.00 kWp)

เพื่อต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน และเป็นการส่งเสริมการนำเอาพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร และเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน สำหรับประเทศชาติ

บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกวร์ เลขที่ 129 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม. 36 อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180


บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ําเป็นมูลค่าสูง

ทางบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีนโยบายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ําของโรงงานขนาดใหญ่ลงและเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศโดยการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการ

ซึ่งในโครงการของ บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารโรงงานขนาดกำลังการผลิตรวม 891.66 กิโลวัตต์ (Solar Roof Top 891.66 kWp) เพื่อต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน ลดการใช้พลังานสิ้นเปลืองและปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างฟุ่มเฟือย อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรต้นแบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่องค์กรอื่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ทีพีเอ็น ทีพีเอ็น1