.

อัพเดทข่าวสาร

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
PEA ENCOM เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์งานประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565

25/11/2022 |

PEA ENCOM เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์งานประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565
PEA ENCOM เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์งานประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565

PEA ENCOM ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของPEA ENCOM และผลักดันธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าให้แก่ผู้มาร่วมงาน ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ให้เกิดการรับรู้และส...

PEA ENCOM ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของPEA ENCOM และผลักดันธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าให้แก่ผู้มาร่วมงาน ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ให้เกิดการรับรู้และส...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรและนักระบบคอมพิวเตอร์ (หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์)

24/11/2022 |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรและนักระบบคอมพิวเตอร์ (หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรและนักระบบคอมพิวเตอร์ (หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์)

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 2 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบ...

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 2 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่าน...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักระบบคอมพิวเตอร์และวิศวกร

21/11/2022 |

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักระบบคอมพิวเตอร์และวิศวกร
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักระบบคอมพิวเตอร์และวิศวกร

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และนักระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั...

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และนักระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น ...

อ่านเพิ่มเติม >>

ไฮไลท์โปรเจค

โครงการที่น่าสนใจ

Fulfill the Green Energy

Solar Energy Business

กำลังการผลิตที่ดำเนินการติดตั้ง

ดำเนินการจ่ายค่าไฟเชิงพาณิชย์แล้ว

35.88 MW
49 โครงการ

อยู่ในระหว่างพัฒนา

40.00 MW
29 โครงการ

ปริมาณ Co2   Emission saved

16.3 Ton

ปริมาณ Equivalent tree planted

1,409,588    Tree

PEA-ENCOM Solar Monitoring

ไฟฟ้าผลิตได้ทั้งหมด
39,219,193.30

Accumulated Energy | kWh

ไฟฟ้าผลิตได้วันนี้
53,469.21

Daily Energy | kWh

กำลังไฟฟ้าปัจจุบัน
5,724.01

Pv Plant Systems | kW

ค่าไฟสะสมเดือนปัจจุบัน
4,792,017.64

Month Accumulated | THB

ส่วนลดค่าไฟสะสมรวม
-13,238,636.11

Factory Income | THB

ค่าไฟสะสมรวม
94,177,507.84

All Site Income COD |THB

Last Update: Date Time :

หวาอี้ หวาอี้1

บริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง


บริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัดเป็นโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเป็นมูลค่าสูง ทางบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีนโยบายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานขนาดใหญ่ลงและเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศโดยการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการ

โดยบริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารโรงงานขนาดกำลังการผลิตรวม 4,000.00 กิโลวัตต์ (Solar Roof Top 4,000.00 kWp)

เพื่อต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน และเป็นการส่งเสริมการนำเอาพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร และเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน สำหรับประเทศชาติ

บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกวร์ เลขที่ 129 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม. 36 อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180


บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ําเป็นมูลค่าสูง

ทางบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีนโยบายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ําของโรงงานขนาดใหญ่ลงและเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศโดยการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการ

ซึ่งในโครงการของ บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารโรงงานขนาดกำลังการผลิตรวม 891.66 กิโลวัตต์ (Solar Roof Top 891.66 kWp) เพื่อต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน ลดการใช้พลังานสิ้นเปลืองและปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างฟุ่มเฟือย อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรต้นแบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่องค์กรอื่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ทีพีเอ็น ทีพีเอ็น1