.
.

อัพเดทข่าวสาร

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม เซ็นเอ็มโอยูพัฒนาโครงสร้างพลังงาน รองรับนิคมฯ อัจฉริยะ

22/06/2022 |

กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม เซ็นเอ็มโอยูพัฒนาโครงสร้างพลังงาน รองรับนิคมฯ อัจฉริยะ
กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม เซ็นเอ็มโอยูพัฒนาโครงสร้างพลังงาน รองรับนิคมฯ อัจฉริยะ

“กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม”เซ็น MOU ลุยพัฒนาโครงสร้างพลังงาน รองรับนิคมฯอัจฉริยะ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับ“PEA ENCOM” ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบบริหารจ...

“กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม”เซ็น MOU ลุยพัฒนาโครงสร้างพลังงาน รองรับนิคมฯอัจฉริยะ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับ“PEA ENCOM” ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบบริหารจ...

อ่านเพิ่มเติม >>
PEA ENCOM - ACE – ACIE ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้การร่วมลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน สู่ Smart City

08/06/2022 |

PEA ENCOM - ACE – ACIE ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้การร่วมลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน สู่ Smart City
PEA ENCOM - ACE – ACIE ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้การร่วมลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน สู่ Smart City

“PEA ENCOM-ACIE” ศึกษาร่วมลงทุนผลิตและขายไฟฟ้าอัจฉริยะ ขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรม “เอเชีย คลีน” สู่ “สมาร์ทซิตี้” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่ากา...

PEA ENCOM - ACE – ACIE ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้การร่วมลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน สู่ Smart City เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ท...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

08/06/2022 |

ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิต ย์ ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเต...

ประกาศบริษัทฯ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร...

อ่านเพิ่มเติม >>

ไฮไลท์โปรเจค

โครงการที่น่าสนใจ

Fulfill the Green Energy

Solar Energy Business

กำลังการผลิตติดตั้งและกำลังการผลิตตามสัญญา

กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนา

33.02 MW

ปริมาณ Co2   Emission saved

16.3 Ton

ปริมาณ Equivalent tree planted

1,409,588    Tree

PEA-ENCOM Solar Monitoring

ไฟฟ้าผลิตได้ทั้งหมด
39,219,193.30

Accumulated Energy | kWh

ไฟฟ้าผลิตได้วันนี้
53,469.21

Daily Energy | kWh

กำลังไฟฟ้าปัจจุบัน
5,724.01

Pv Plant Systems | kW

ค่าไฟสะสมเดือนปัจจุบัน
4,792,017.64

Month Accumulated | THB

ส่วนลดค่าไฟสะสมรวม
-13,238,636.11

Factory Income | THB

ค่าไฟสะสมรวม
94,177,507.84

All Site Income COD |THB

Last Update:

huayi group_pic.jpg

บริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง


บริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัดเป็นโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเป็นมูลค่าสูง ทางบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีนโยบายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานขนาดใหญ่ลงและเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศโดยการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการ โดยบริษัท หวาอี้ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารโรงงานขนาดกำลังการผลิตรวม 4,019.75 กิโลวัตต์ (Solar Roof Top 4,019.75 kWp) เพื่อต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน และเป็นการส่งเสริมการนำเอาพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร และเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน สำหรับประเทศชาติ

บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกวร์ เลขที่ 129 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม. 36 อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180


บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ําเป็นมูลค่าสูง ทางบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีนโยบายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ําของโรงงานขนาดใหญ่ลงและเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศโดยการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการ ซึ่งในโครงการของ บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารโรงงานขนาดกำลังการผลิตรวม 891.66 กิโลวัตต์ (Solar Roof Top 891.66 kWp)เพื่อต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน ลดการใช้พลังานสิ้นเปลืองและปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างฟุ่มเฟือย อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรต้นแบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่องค์กรอื่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

tpn-h.jpg