ติดต่อหน่วยงานเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 0-2590-9938
อีเมล์: pea-encom_admin@pea-encom.com
อีเมล์สมัครงาน: hr@pea-encom.com
ที่อยู่บริษัท: 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่อยู่สำนักงาน: 50/1 หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน: ico@pea-encom.com

ติดต่อเรา

ส่งข้อความ