News

PEA ENCOM  ลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี

08/08/2023 |

PEA ENCOM ลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี
PEA ENCOM ลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี

PEA ENCOM ลงนามสัญญาสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจักรี ก...

PEA ENCOM ลงนามสัญญาสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage system : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจักรี กิจบ...

อ่านเพิ่มเติม >>
PEA ENCOM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา  Energy trading Platform

07/08/2023 |

PEA ENCOM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy trading Platform
PEA ENCOM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy trading Platform

PEA ENCOM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy trading Platform วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจักรี กิจบัญชา รักษาการ กรรมการผู้...

PEA ENCOM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy trading Platform วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจักรี กิจบัญชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการ...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการจัดหาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/06/2023 |

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการจัดหาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างบริการจัดหาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างบริการจัดหาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อิน...

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างบริการจัดหาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อิน...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง การขายทรัพย์สินประเภทรถยนต์ไฟฟ้า FOMM จำนวน 3 คัน โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 3/2566

19/06/2023 |

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง การขายทรัพย์สินประเภทรถยนต์ไฟฟ้า FOMM จำนวน 3 คัน โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 3/2566
ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง การขายทรัพย์สินประเภทรถยนต์ไฟฟ้า FOMM จำนวน 3 คัน โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 3/2566

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง การขายทรัพย์สินประเภทรถยนต์ไฟฟ้า FOMM จำนวน 3 คัน โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 3/2566 ด้วยบริษัท พีอีเ...

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง การขายทรัพย์สินประเภทรถยนต์ไฟฟ้า FOMM จำนวน 3 คัน โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 3/2566 ด้วยบริษัท พ...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (สังกัดฝ่ายอำนวยการ)

13/06/2023 |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (สังกัดฝ่ายอำนวยการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (สังกัดฝ่ายอำนวยการ)

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 2 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเ...

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 2 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเ...

อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศการขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 2/2566

09/06/2023 |

ประกาศการขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 2/2566
ประกาศการขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 2/2566

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง การขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 2/2566 ด้วยบริษัท พีอีเอ เอ็น...

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง การขายทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ PEA ENCOM(ฝอก.)(ทต.) 2/2566 ด้วยบริษัท พีอีเอ เอ็น...

อ่านเพิ่มเติม >>
PEA ENCOM ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ“AAA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

08/06/2023 |

PEA ENCOM ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ“AAA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
PEA ENCOM ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ“AAA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ระดับ“AAA” ในปี 2566 ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะข...

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ระดับ“AAA” ในปี 2566 ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของ...

อ่านเพิ่มเติม >>