ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านด้านขับรถ ขับเรือ

-

ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านด้านขับรถ ขับเรือ


ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ที่41/2564)

เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านด้านขับรถ ขับเรือ


รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

  1. บริษัท เอ็กซ์คอลตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุวัฒนา
  3. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท เพญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอุดรเทรดดิ้ง
  6. บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  7. บริษัท ที่นี่ กระบี่ จำกัด
  8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดา คอนสตรัคชั่น
  9. บริษัท เพ็ญพจน์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

41-2564_001.png