บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

Testing Posting 2


วันที่ 23 ตุลาคม 2566 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

_MG_1802.JPG

_MG_1822.jpg