ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565


ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง

นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.)

  1. นางสาววรินทร สุนทรา
  2. นางสาวชาลินี หนูทอง
  3. นายอมรเทพ แตงฤทธิ์
  4. นายสุธีร์ คงประเสริฐ
  5. นายเสฏฐวุฒิ จันทร์กรณ์

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.)

  1. นางสาวธัญญรัตน์ อารีรักษ์
  2. นางสาวนารีรัตน์ วรธงไชย
  3. นางสาวบุญธิดา รอดภัย
  4. นางสาวจิราภรณ์ สอนพิมพ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938, 066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2565