ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบัญชี/นักการเงิน และตำแหน่ง วิศวกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบัญชี/นักการเงิน และตำแหน่งวิศวกร

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบัญชี/นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรากำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567


ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง นักบัญชี/นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา ในสังกัดหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง นักบัญชี/นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 12.00 น. – 13.30 น.)

  1. นางสาวธวภร เหมือนนิล
  2. นางสาวบุญธิดา รอดภัย

ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. – 15.00 น.)

  1. นางสาวชนกสุภางค์ จันทร์เงิน
  2. นายอนันต์ นาคแก้ว

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938, 066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2567