ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เศรษฐกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เศรษฐกร

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรากำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567


ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา ในสังกัดฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจการลงทุน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.)

  1. นายพีรวิชญ์ กลิ่นอุบล
  2. นางสาวพิมพ์ชนก วงค์คม
  3. นายสหพร ศรขรรค์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938, 066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2567