แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบัญชีและการเงิน

Careers PEA ENCOM International


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.)

  1. นายเอกภพฐ์ อัศวเศรษฐโชค
  2. นายปัญญา ภู่กร
  3. นางดวงใจ สถิตย์สถาพร
  4. นายภูมภัคว์ เลาวกุล
  5. นายพุฒิภานุ บุญโง้วสุขคณา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938,066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา