ผู้บริหารและพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

-

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5


วันนี้ 23 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
.
เมื่อเวลา 07.10 น. นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณบริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะบริษัทในเครือเพียงแห่งเดียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิรูประบอบการบริหารและพัฒนาประเทศให้เทียบเท่ากับอารยประเทศ ทั้งทรงโปรดเกล้าให้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อปี 2527 เป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุญาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

#PEAENCOM #บริษัทพีอีเอเอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล #PEA #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #รัชกาลที่5