ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบัญชี

Accounting Careers PEA ENCOM International

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบัญชี


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบัญชี


บริษัท ฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักบัญชี (หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและจัดการแรงงาน) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวมาพิกา เอี่ยมทวี

รายชื่อสำรอง นางสาวภาวินี กัลยา

เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว

  1. ใบรับรองแพทย์ สำหรับเป็นเอกสารประกอบการเข้าทำงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจตามรายการ ดังต่อไปนี้

- X-ray ปอด ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
- ตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ปัสสาวะหรือเลือด)

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมยื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวัน จันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. สถานที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคารชาญนคร ชั้น 7 เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 20 ซอบงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-5909938 (ฝ่ายอำนวยการ) และผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานนี้ มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

accountant_accountant_tr1350.jpg
accountant_accountant_tr1350.jpg