ประกาศรายชื่อตำแหน่ง นักระบบคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายอำนวยการ) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

-

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักระบบคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายอำนวยการ)


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ตำแหน่ง นักระบบคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายอำนวยการ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก :
อันดับ 1 : นายนราทัศน์ คันศร
อันดับ 2 : นายภัคดี ศรีสุวัฒน์ (รายชื่อสำรอง)

นำเอกสารประกอบรายงานตัวมาในวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น. ที่ บริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ติดต่อ : 02-590-9938 (ฝ่ายอำนวยการ : ในเวลาราชการเท่านั้น)

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อตำแหน่ง นักระบบคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายอำนวยการ) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน