ประกาศจัดจ้างงานจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด ปี 2565-2566

Announcement of the employment of electrical system services Unlimited fixed price model

ประกาศจัดจ้างงานจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด ปี 2565-2566


ประกาศจัดจ้างงานจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด ปี 2565-2566


ประกาศจัดจ้างงานบริการ.jpg