ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักระบบคอมพิวเตอร์ และวิศวกร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักระบบคอมพิวเตอร์,นักเศรษฐกร และวิศวกร

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


นักคอมพิวเตอร์และวิศวกร.PNG

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง download ได้ที่ด้านล่าง

หลักฐานในการรับสมัคร

 1. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript และปริญญาบัตร)
 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 6. สำเนาหลักฐานทางการทหาร สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.3
 7. ใบรับรองแพทย์ สำหรับใช้สมัครงานหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลตใบสมัครได้ที่ www.pea-encom.com และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารรับสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตฺจักร กทม. 10900

หรือติดต่อสอบถาม โทร 0-2590-9938, 066-1100536

ระยะเวลารับสมัคร

ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 - 18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเว็บไซต์ www.pea-encom.com ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

นักคอมพิวเตอร์และวิศวกร.PNG

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง download ได้ที่ด้านล่าง

หลักฐานในการรับสมัคร

 1. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript และปริญญาบัตร)
 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 6. สำเนาหลักฐานทางการทหาร สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.3
 7. ใบรับรองแพทย์ สำหรับใช้สมัครงานหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลตใบสมัครได้ที่ www.pea-encom.com และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารรับสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตฺจักร กทม. 10900

หรือติดต่อสอบถาม โทร 0-2590-9938, 066-1100536

ระยะเวลารับสมัคร

ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 - 18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเว็บไซต์ www.pea-encom.com ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565