ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์

PR Careers PEA ENCOM International

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปและนักประชาสัมพันธ์


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานประจำให้กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา และนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายอำนวยการ

หลักฐานในการรับสมัคร

1) รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

2) สำเนาบัตรประชาชน

3) สำเนาทะเบียนบ้าน

4) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตรและTranscript)

5) สำเนา สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.3 (กรณีรับราชการทหาร)

6) ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้สมัครเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ

สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารรับสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 และสามารถส่งใบสมัครผ่านทางออนไลน์ ได้ที่ hr@pea-encom.com หรือติดต่อสอบถาม โทร 0-2590-9938, 066-1100-536

ระยะเวลารับสมัคร

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 - 1 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Website www.pea-encom.com ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566


หัวเรื่อง.PNG

หัวเรื่อง.PNG

สถานที่รับสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pea-encom.com และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารรับสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนบ จำกัด