PEA ENCOM จัดฝึกอบรมหลักสูตร "EV Home Charger" ขานรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าพุ่งแรง

PEA ENCOM จัดฝึกอบรมหลักสูตร "EV Home Charger" ขานรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าพุ่งแรง

PEA ENCOM จัดฝึกอบรมหลักสูตร "EV Home Charger" ขานรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าพุ่งแรง


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดอบรมหลักสูตร "EV Home Charger" ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหลักสูตรนี้ทาง PEA ENCOM ได้นำคณะวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วิทยากรจากการไฟฟ้านครหลวงและวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกร่วมบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งการฝึกอบรมในหลักสูตร ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า และการขออนุญาตติดตั้ง กฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ พร้อมความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับยานยนต์ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Wall Box Charger) รวมถึงการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย การอบรมในครั้งนี้ยังช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ของ กฟภ. และ กฟน. ไปยังผู้ประกอบการหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งไปสู่ระดับภูมิภาค และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถามขอสงสัยกับวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปสร้างโอกาสได้อย่างแน่นอน

116692.jpg


ทั้งนี้ PEA ENCOM ยังมีหลักสูตรที่จะเปิดอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจ คือ "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ในรูปแบบ Public ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น และ หลักสูตร “การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย” รุ่นที่ 1 โดยจะจัดอบรมในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ ผ่านเว็บไซต์ www.encom-training.com หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-9935 หรือผ่าน Line Id : @encomtraining ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

.
หากบริษัท หรือ หน่วยงานใด มีความประสงค์ให้ PEA ENCOM ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวในรูปแบบ In house สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและบริการผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-9935 หรือผ่าน Line Id : @encomtraining

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดอบรมหลักสูตร "EV Home Charger" ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหลักสูตรนี้ทาง PEA ENCOM ได้นำคณะวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วิทยากรจากการไฟฟ้านครหลวงและวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกร่วมบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งการฝึกอบรมในหลักสูตร ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า และการขออนุญาตติดตั้ง กฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ พร้อมความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับยานยนต์ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Wall Box Charger) รวมถึงการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย การอบรมในครั้งนี้ยังช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ของ กฟภ. และ กฟน. ไปยังผู้ประกอบการหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งไปสู่ระดับภูมิภาค และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถามขอสงสัยกับวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปสร้างโอกาสได้อย่างแน่นอน

116692.jpg


ทั้งนี้ PEA ENCOM ยังมีหลักสูตรที่จะเปิดอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจ คือ "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า" ในรูปแบบ Public ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น และ หลักสูตร “การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย” รุ่นที่ 1 โดยจะจัดอบรมในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ ผ่านเว็บไซต์ www.encom-training.com หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-9935 หรือผ่าน Line Id : @encomtraining ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

.
หากบริษัท หรือ หน่วยงานใด มีความประสงค์ให้ PEA ENCOM ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวในรูปแบบ In house สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและบริการผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-9935 หรือผ่าน Line Id : @encomtraining