PEA ENCOM ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในวาระดีขึ้นปีใหม่ 2565

PEA ENCOM ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในวาระดีขึ้นปีใหม่ 2565


PEA ENCOM ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในวาระดีขึ้นปีใหม่ 2565

ทำบุญตักบาตร

ภาพข่าว PEA ENCOM ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป เ.jpeg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ PEA ENCOM เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยนิมนต์ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และพระสงฆ์อีกจำนวน 39 รูป จากวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง มารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดปฐมพยาบาล ฯลฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.

PEA ENCOM ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในวาระดีขึ้นปีใหม่ 2565

ทำบุญตักบาตร

ภาพข่าว PEA ENCOM ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป เ.jpeg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ PEA ENCOM เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยนิมนต์ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และพระสงฆ์อีกจำนวน 39 รูป จากวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง มารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดปฐมพยาบาล ฯลฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.