PEA ENCOM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy trading Platform

PEA ENCOM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy trading Platform

PEA ENCOM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy trading Platform


PEA ENCOM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy trading Platform

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจักรี กิจบัญชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Energy Trading Platform ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

MOU

#PEAENCOM #พีอีเอเอ็นคอมฯ

PEA ENCOM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy trading Platform

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจักรี กิจบัญชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ Energy Trading Platform ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

366026600_771684398292786_257412607450277401_n.jpg

#PEAENCOM #พีอีเอเอ็นคอมฯ