ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.)

  1. นางสาวรัชนี ปิตตาฝ้าย
  2. นายอมรศักดิ์ ชมภูวิเศษ
  3. นางสาววาสนา นุขจำลอง
  4. นางสาวชฎาภรณ์ ชินศรี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 6 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938, 066-110-0536

.

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.)

  1. นางสาวรัชนี ปิตตาฝ้าย
  2. นายอมรศักดิ์ ชมภูวิเศษ
  3. นางสาววาสนา นุขจำลอง
  4. นางสาวชฎาภรณ์ ชินศรี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 6 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938, 066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565