ประกาศผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเศรษฐกร (สังกัดฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจการลงทุน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเศรษฐกร (สังกัดฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจการลงทุน))

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปยชื่อผู้ฏิบัติงาน ตำแหน่งเศรษฐกร (สังกัดฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจการลงทุน)


ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง เศรษฐกร (ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง เศรษฐกร (ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567