ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิศวกร และนักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิศวกร และนักบริหารงานทั่วไป

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกร และนักบริหารงานทั่วไป


ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 3 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกร หน่วยธุรกิจบริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวชนิกานต์ พ่วงบุญมาก

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและจัดการแรงงาน จำนวน 2 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก นายชัยพันธ์ สินธุพันธ์

นายเจนฤทธิ์ เอกอุรุ

ผู้ติดรายชื่อสำรอง นางสาวพิมใจ มีบุญเสมอ

เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว

ใบรับรองแพทย์ สำหรับเป็นเอกสารประกอบการเข้าทำงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจตามรายการดังต่อไปนี้

- เอกซเรย์ปอด ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ

- ตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ปัสสาวะหรือเลือด)

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมยื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สถานที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารชาญนคร ชั้น 7 เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-590-9938 (ฝ่ายอำนวยการ) และ ผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานนี้ มีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 3 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกร หน่วยธุรกิจบริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวชนิกานต์ พ่วงบุญมาก

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและจัดการแรงงาน จำนวน 2 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก นายชัยพันธ์ สินธุพันธ์

นายเจนฤทธิ์ เอกอุรุ

ผู้ติดรายชื่อสำรอง นางสาวพิมใจ มีบุญเสมอ

เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว

ใบรับรองแพทย์ สำหรับเป็นเอกสารประกอบการเข้าทำงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจตามรายการดังต่อไปนี้

- เอกซเรย์ปอด ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ

- ตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ปัสสาวะหรือเลือด)

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมยื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สถานที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารชาญนคร ชั้น 7 เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-590-9938 (ฝ่ายอำนวยการ) และ ผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานนี้ มีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565