ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

PR Careers PEA ENCOM International

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์


ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายอำนวยการ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวปาริชาต บุญปลูก

รายชื่อสำรอง นางสาวฐภรณ์พัณณ์ พันธุวงศ์

เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว

  1. ใบรับรองแพทย์ สำหรับเป็นเอกสารประกอบการเข้าทำงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจตามรายการ ดังต่อนี้
    - เอกซเรย์ ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
    - ตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ปัสสาวะหรือเลือด)

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมยื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. สถานที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารชาญนคร ชั้น 7 เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-590-9938 ฝ่ายอำนวยการ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานนี้ มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564