PEA ENCOM ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565

PEA ENCOM Songkran 2022

วันสงกรานต์ประจำปี 2565


PEA ENCOM ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565

Happy Songkarn ENCOM.png

(วันที่ 11 เมษายน 2565 ) พนักงาน พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมอวยพรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยมีรองฯ สุรพงศ์ ไชยมงคล รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เป็นตัวแทนผู้บริหารของ ในบรรยากาศอบอุ่นเพื่อสื่บสานประเพณีที่ดีงามแบบ New Normal.