ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566


ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. – 15.30 น.)

1. นางสาววชิราวดี เรือนพรม

2. นางสาวจิรวรรณ สรณวรรณ์

3. นางสาวนทีกานต์ อุปการแก้ว

2.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. – 17.00 น.)

1. นายสิทธิณัฐ วัฒนปริญญา

2. นายทัตสรวง แนบเนื้อ

3. นายพงศกร เกตุเรืองโรจน์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามโทร 0-2590-9938, 066-110-0536

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566