แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

PR Careers PEA ENCOM International

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์


ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ นั้น ขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.)

  1. นางสาวฐภรณ์พัณณ์ พันธุวงศ์
  2. นางสาวธีรนนท์ วรรณแสง
  3. นางสาวชุติมา ฉัตรเนตร
  4. นางสาวชนิกานต์ นิ่มมะโน
  5. นายณัฐพล เกษมใหม่
  6. นางสาวปริชาต บุญปลูก

    ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 7 อาคารชาญนคร 50/1 หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

ติดต่อสอบถาม 0-2590-9938, 066-110-0536

PR.JPG