ยกเลิกประกาศจัดจ้างงานจ้างงานบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด 2565-2566

ยกเลิกประกาศจัดจ้างงานจ้างงานบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด 2565-2566

ยกเลิกประกาศจัดจ้างงานจ้างงานบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด 2565-2566


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ 66/2564

เรื่อง ยกเลิกประกาศจัดจ้าง งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัด จำนวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด ปี 2565-2566


cancel2.JPG