ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • ประกาศวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
  • เลขที่ P64020008332
  • งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
  • ระยะเวลา 02/2564