ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริหารจัดหาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน

-

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริหารจัดหาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ จ้างบริหารจัดหาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน

  • วันที่ประกาศ 18 มิถุนายน 2564
  • เลขที่ P64060020196
  • งบประมาณ 811,488.00 บาท
  • ระยะเวลา 6/2564