ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านระบบไฟฟ้าและงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านขับรถ ขับเรือ

-

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านระบบไฟฟ้าและงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านขับรถ ขับเรือ


ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปี2564)

เรื่อง เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List)

สำหรับงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านระบบไฟฟ้าและงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านขับรถ ขับเรือ

  • ยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 (ในวันเวลาทำการ ที่หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและจัดหาแรงงาน ณ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
  • เช็คคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน ได้ดังเอกสารต่อไปนี้
1.png
2.png
3.png
4.png